ABSTRAK


Minyak atsiri sebagai bahan aktif dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
Penggunaan secara bersamaan minyak atsiri yang mempunyai efek kerja sama akan
saling meningkatkan daya kerja. Sinergi yang timbul ketika dua atau lebih komponen
minyak atsiri disatukan akan menghasilkan aktivitas ekstra yang lebih besar daripada
aktivitas yang dihasilkan oleh masing-masing komponen minyak atsiri. Berawal dari hal
tersebut maka, pembuatan sediaan balsem dengan bahan aktif perpaduan minyak atsiri
daun cengkeh dan rimpang kencur dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk membuat
formula, uji mutu fisik, dan uji kesukaan sediaan balsem dengan bahan aktif perpaduan
minyak daun cengkeh dan rimpang kencur. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan tiga formula yang berbeda berdasarkan penggunaan basis sediaan
balsem. Perbedaan basis yang digunakan dalam pembuatan sediaan balsem
menunjukkan hasil bahwa sifat fisik yang meliputi bentuk, warna, dan daya sebar dari
sediaan balsem berbeda untuk tiap jenis basis yang digunakan, tetapi bau/aroma, pH,
dan homogenitas sediaan yang dihasilkan sama. Pada uji kesukaan menunjukkan bahwa
formula I yang paling disukai yaitu sebesar 92,22%, selanjutnya formula III sebesar
83,89% dan terakhir adalah formula II sebesar 81,11%.
Kata kunci: minyak atsiri, daun cengkeh, rimpang kencur, sediaan balsam